Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / Casem

Kuvaus

alakoulujen apulaisrehtori
§1 TILAVUOKRA / Suunnistusjaosto, 06.04.2017 Yleispäätös

liikunnanohjaaja
§8 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Tehomet Areenan juoksusuora, 15.03.2017 Yleispäätös
§9 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Yläkoulun liikuntasali, 17.03.2017 Yleispäätös
§10 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskus, 21.03.2017 Yleispäätös
§11 TILOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskuksen ruokala, 28.03.2017 Yleispäätös
§12 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskuksen liikuntasali, 31.03.2017 Yleispäätös
§13 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ, 04.04.2017 Yleispäätös
§14 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Urheilukeskuksen alue, 05.04.2017 Yleispäätös
§15 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Beckerin koulun liikuntasali, 07.04.2017 Yleispäätös

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
§1 Toimivallan delegointi henkilöstöasioissa, 07.04.2017 Yleispäätös
§2 Alakoulujen rehtorin sijaisjärjestelyt, 17.03.2017 Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös
§3 Alakoulujen apulaisrehtorin viransijaisuus 1.3.-17.4.2017, 17.03.2017 Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi
  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan, alakoulujen apulaisrehtorin ja liikunnanohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.3-11.4.2017 ja päättää ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.