Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksisaatettavat

KNGDno-2017-20

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

  • Daisy -käyttöasteraportit maaliskuulta
  • Talouden toteumaraportit
  • Kunnanhallituksen päätös §75/20.3.2017: Toimialajohtajien ja lautakuntien esittelijöiden ja heidän sijaistensa valinta
  • Kunnanvaltuuston päätös §13/27.3.2017: Kangasniemen kunnan uusi hallintosääntö (paperiliitteenä vain tiivistelmä)
  • OKM/18/592/2017: Varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittäminen-VARDA
  • OKM/17/240/2017: Digiajan peruskoulu-hankkeessa tehtävä selvitystyö perusopetuksen digitalisaation kehityksestä
  • Pikkuväki ry: Selvitys 1.-2. -luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidosta / maaliskuu 2017

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.