Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Muut asiat

KNGDno-2017-100

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyö, lautakunnan iltaseminaari 18.5. kokouksen jälkeen
  • Kirjaston käyttösääntöjen teko
  • Urheilukentän korjaaminen
  • Kesäkuun kokouspäivän muuttaminen
  • Henkilöstöasiat
  • Varhaiskasvatuksen uusien asiakasmaksujen täytäntöönpano
  • Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta ja Kalliolan päiväkodin väistötilat (miten on suunniteltu)
  • Kansis -keskuksen yleisötilaisuuksien järjestämisen ja siivouksen periaatteita (kengättömyys)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta keskustelee asioista ja sopii tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.