Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Esitys Sarjala-salin nimeämiseksi

KNGDno-2017-29

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen musiikinystävät ry. ja Kangasniemen kotiseutuyhdistys ry. ovat tehneet esityksen sivistyslautakunnalle uuden Kansis -keskuksen salin nimeämisestä Sarjala -saliksi. Vastaava esitys on ollut kunnanhallituksessa tiedoksi saatettavissa asioissa 6.3.2017 §68.

Sivistyslautakunta on nimennyt Kansis -keskuksen vanhan hallintosäännön aikana. Uuden hallintosäännön 23 §:n mukaan toimivalta on kunnanhallituksella, jos sitä ei hallintosäännöllä ole määrätty toisin. Esittelijän ehdotus asiasta on, että sivistyslautakunta ottaa kantaa nimiesitykseen ja sivistyslautakunta siirtää asian kunnanhallituksen päätettäväksi.

Sinänsä nimiehdotukselle on esitetty perustelut ja asia varmaankin jakaa mielipiteitä. Sivistyslautakunnan tiedoksi tuodaan asian käsittelyn yhteydessä yksi saapunut kirjallinen kuntalaispalaute Kansis -keskuksen nimestä. Syytä on myös pohtia, miten eri tiloille annetut nimet sitten luontuvat arkikieleen ja kuinka helposti ne sekoittuvat.  Jos nimetään sali tehdyn ehdotuksen mukaisesti, olisi se Kansis -keskuksen Sarjala sali.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta muodostaa kantansa puheenjohtajan johdolla Kansis -keskuksen salin erikseen nimeämisestä ja siirtää asian edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Kansis-nimi on tullut nimikilpailun perusteella ja valinnassa kuunneltiin oppilaiden mielipiteitä. Siksi nimeä ei ole syytä muuttaa.

Jos tiloja halutaan erikseen nimetä, olisi tasapuolista pitää erillinen nimikilpailu, jonka sivistyslautakunta järjestäisi ja päättäisi. Tässä vaiheessa nimikilpailua ei vielä järjestetä.

Tiedoksi

Kangasniemen musiikinystävät ry, Kangasniemen kotiseutuyhdistys ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.