Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM

KNGDno-2017-10

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa sivistystoimenjohtaja, alakoulujen apulaisrehtorin, luokanopettajan, yläkoulun ja lukion rehtorin, varhaiskasvatuksen esimiehen, päiväkodin johtajan,  lastentarhanopettajan ja  nuorisotyöntekijän viranhaltijapäätökset ajalta 12.4-8.5.2017 sekä kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.3-8.5.2017  päättää ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.