Sivistyslautakunta, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM

KNGDno-2017-10

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa sivistystoimenjohtaja, alakoulujen rehtorin, alakoulujen apulaisrehtorin, yläkoulun ja lukion rehtorin, nuorisotyöntekijän, varhaiskasvatuksen esimiehen, luokanopettajna ja lastentarhanopettajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.2-6.3.2017päättää ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.