Sivistyslautakunta, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Kuvaus

liikunnanohjaaja
§6 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Yläkoulun liikuntasali, 24.02.2017 Yleispäätös
§7 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / yläkoulun liikuntasali 12.3., 24.02.2017 Yleispäätös

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
§1 Alakoulujen rehtorin valinnan vahvistaminen, 03.03.2017 Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös

sivistystoimenjohtaja,alakoulujen rehtori
§2 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRKAVALINNAN VAHVISTAMINEN , 22.02.2017 Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös
§3 MÄÄRÄAIKAINEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA / Tick Marianne, 22.02.2017 Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan, sivistystoimenjohtajan, alakoulujen rehtorin ja liikunnanohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.2.17-6.3.2017 ja päättää ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.