Sivistyslautakunta, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksisaatettavat

KNGDno-2017-20

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tietoonsaatetuiksi:

Daisy -raportti Tammikuu 2017 ja Daisy -raportti Helmikuu 2017

Selvitys 1-2. lk oppilaiden APIP hoidosta, Tammikuu 2017 ja helmikuu 2017 (salainen, sis. henkilötietoja)

Suomen kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2017
Suositus liitteenä nro 1

Talouden seurantaraportti Tammi-Helmikuu 2017, kolme eri koostetta
 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.