Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

alakoulujen rehtori
Yleispäätös:
§ 1 Oppilaaksi ottaminen / Mia Hokkanen, 07.01.2019
§ 2 Tilavaraus Beckerin koulu, 07.01.2019
§ 3 Kalliolan koulun tilavaraus / teatteri, 18.01.2019
§ 8 Koittilan koulun tilavaraus/Koittilan seudun kyläseura, 13.12.2018

liikunnanohjaaja
§ 1 LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskus, 10.01.2019
§ 27 LIIKUNTATOLIJEN KÄYTTÖ / Kansis, Vikeltäjät, 17.12.2018

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Varhaiskasvatuspalveluiden osto / TR, 20.12.2018
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 11 Viransijaisuus / Kinnunen ida, 19.12.2018
§ 12 Määräaikainen ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja / Kuitunen Annastiina, 21.12.2018
§ 13 Siirtopäätös / Kemppi Juha, 21.12.2018
Yleispäätös:
§ 1 Latupäivystys / varallaolo, 10.01.2019
§ 13 Lukuvuosisuunnitelma / Kalliolan koulu, 20.12.2018
§ 14 Lukuvuosisuunnitelma / Otto Mannisen koulu, 20.12.2018
§ 15 Lukuvuosisuunnitelma / Vuojalahden koulu, 20.12.2018
§ 16 Lukuvuosisuunnitelma / Beckerin koulu, 20.12.2018
§ 17 Lukuvuosisuunnitelma / Äkryn koulu, 20.12.2018
§ 18 Lukuvuosisuunnitelma / Koittilan koulu, 20.12.2018
§ 19 Lukuvuosisuunnitelma / Kankaisten koulu, 20.12.2018
§ 20 Lukuvuosisuunnitelma / Kangasniemen lukio, 20.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan, alakoulujen rehtorin ja liikunnanohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2018-20.1.2019 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)