Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Opetustoimen henkilöstöjärjestelyt lukuvuodeksi 2019-2020

KNGDno-2019-34

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Opetustoimessa on tällä hetkellä useita henkilöitä määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa, minkä lisäksi yksittäisiä virkoja on tullut avoimiksi viranhaltijoiden hakeuduttua työhön muualle. Avoimet virat on syytä täyttää ja toistuvissa määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa olevat henkilöt on syytä ottaa vakituisiin virka- tai työsuhteisiin laskevasta oppilasennusteesta huolimatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käynnistää opetustoimen osalta avoimien virkojen täyttämiseen sekä toistuvissa määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa toimivan henkilöstön vakinaistamiseen liittyvän selvityksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Selvitys esitellään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle lautakunnan seuraavassa kokouksessa 14.2.2019.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)