Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat (lisäpykälä)

KNGDno-2019-57

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskustelee esille tulleista asioista:

- Sivistys- ja hyvinvointijohtaja lähetti 25.1.2019 peruskoulujen oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle Wilma-viestin koskien oppilaiden Whatsapp-viestintää

- Ops-työ jatkuu

- Hyvinvointikertomustyö etenee

- Keskusteltiin koulukiusaamisesta ja Kiva-koulu toiminnasta

- Kevään aikana tehdään oppilaiden viihtyvyyskysely ja kouluterveyskysely

- Beckerin koulun yhteistyötoimikunnan 16.1.2019 pitämän kokouksen terveiset

- Keskusteltiin lukion Erasmus-hankeesta ja oppilaiden kotimaan kuljetuskustannuksista liittyen matkalle lähtöön. 

- Lukiolla hyvinvointiaamu

- Suunniteltiin että lautakunta tutustuu sivistystoimen eri osastoihin

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)