Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

alakoulujen rehtori
Yleispäätös:
§ 7 Muutos alakoulujen vuosisuunnitelmiin / koronavirus, 24.03.2020
§ 8 Muutos alakoulujen vuosisuunnitelmiin / koronavirus (2), 08.04.2020

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 20 Varhaiskasvatuspalveluiden myynti Mikkelin kaupungille, 03.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan, alakoulujen rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 23.3.-19.4.2020 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)