Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat (lisäpykälä)

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lautakunta merkitsee tiedokseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän välipäätöksen toimeenpanokiellon osalta kouluverkkoselvitykseen tehtyyn valitukseen.