Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Koronavirus - etäopetuskysely perusopetukseen

KNGDno-2020-264

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen perusopetuksessa lähetettiin koteihin kysely koronaviruksen aiheuttaman etäopetustilanteen kartoittamiseksi. Kyselyssä selvitettiin muun muassa oppilaiden saamaa tukea ja arviota siitä, miten huoltajat pystyvät olemaan koulunkäynnissä mukana. Kysely on ollut avoimena 16.-23.4. ja sen tulokset esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen etäopetuskyselyn tulokset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)