Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Koronavirusepidemian vuoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta pidetään Kangasniemi-salissa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokoukseen osallistui etäyhteyden kautta Hanna Lamminen, Jani Savolainen, Marjaana Sävilammi ja Roope Pylvänäinen.

Lisätään kohta muut asiat esityslistalle.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)