Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus / HRM

KNGDno-2020-25

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys-​ ja hyvinvointijohtajan,​ varhaiskasvatusjohtajan,​ kirjastonjohtajan,​ yläkoulun-​ ja lukion rehtorin,​ alakoulujen rehtorin, liikuntasihteerin ja nuorisosihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 6.12.-17.1.2020 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)