Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sivistys- ja hyvinvointitoimen avustusten myöntäminen vuodelle 2020

KNGDno-2020-27

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustuksia Kangasniemelle rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille hakemusten perusteella. Avustustukset ovat perinteisesti olleet haettavana tammikuun loppuun mennessä ja mahdollisuudesta hakea avustuksia on ilmoitettu sekä Kangasniemen Kunnallislehdessä että kunnan internet-sivuilla. Vuoden 2020 avustusten osalta lautakunta on todennut, että niiden hakua siirretään keväämmälle, jotta valtuuston talousarviomuutokset ovat talouden tasapainottamisen johdosta kokonaisuudessaan tiedossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että avustusten haku käynnistetään siten, että lautakunta käsittelee ne viimeistään 24.4.2020 kokouksessaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen toteamalla, että avustusten haku käynnistetään mahdollisimman pian ja että avustuspäätösten viivytyksen syynä on talousarviokäsittelyn viivästyminen YT-prosessin johdosta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)