Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

KNGDno-2020-33

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuodaan mahdolliset muut asiat tiedoksi kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi seuraavat asiat tiedokseen:

  • Seuraava lautakunnan kokousaika muutettiin pidettäväksi perjantaina 21.2.2020
  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työpaja 19.2.2020 klo 12-15 Perhetuvalla
  • Lukion terveiset lautakunnalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)