Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kouluverkkoratkaisun toimeenpanoaikataulu

KNGDno-2019-741

Valmistelija

 • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkautumistoimenpiteiden aikataulu kevät 2020

 • vko 4 Kirjeet Äkryn koulun Särkimäessä asuvien lasten huoltajille mahdollisuudesta valita koulupaikka Toivakasta, pal. 7.2 mennessä.
 • vko 5-6 Oppikirjainventaarion aloittaminen. Beckerin ja Kalliolan koulun käytössä olevat kirjat lasketaan ensin ja sitten ilmoitetaan kyliltä tulevat samojen kirjasarjojen kirjat.
 • vko 6 Koulujen arkistojen järjestäminen ja siirto alkaa tiedonhallintasihteerin johdolla. Kouluille tarvittaessa sijaisia opettajien auttaessa järjestelytyössä.
 • vko 7 Otto Mannisen ja Äkryn opettajien ja kyläkoulujen erityisopettajan sekä rehtorin alustavat keskustelut ryhmäjaoista sekä toiveista.
 • vko 8 ja 10 Lukuvuoden 2020–2021 Beckerin 3. ja 4. luokkien muodostamisen alustavat kyselyt oppilaille. Kyläkouluilta siirtyville kaikille oppilaille kyselyt toiveista.
 • vko 11 Lukujärjestysten tekeminen.
 • vko 12 Alakoulujen ½-VESO. Aiheena uudet ryhmät ja tiedonsiirto. Oppilashuolto mukana.
 • vko 13 Koulukuljetusten kilpailuttaminen.
 • vko 16 Tutustumispäiviä keskustan kouluihin.
 • vko 20 Tutustumispäiviä keskustan kouluihin.
 • vko 22 Siirtyvän oppi- ja koulutarvikemateriaalinen läpikäynti ja pakkaaminen Otto Mannisen ja Äkryn kouluilla, kouluille tarvittaessa sijaisia. Kouluilta keskustan kouluihin lähtevä materiaali pakataan. opettajien toimesta ja roskiin/myyntiin jne. menevä jätetään kesäkuun alussa tapahtuvaa siivousta varten. Huolehditaan, että kouluhistorian kannalta oleelliset esineet säilytetään.
 • vko 23 ja 24 Loppusiivoukset kouluilla, mahdolliset huutokaupat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamistoimenpiteiden aikataulun kevään 2020 osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

alakoulut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)