Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 24 Maksuvapautus / K.P., 27.04.2021
§ 25 Maksuvapautus / K.P., 27.04.2021
Hankintapäätös:
§ 6 Koulukuljetusten järjestäminen 2021-2022 Vuojalahden ja Luusniemen suunnassa, 05.05.2021
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Määrä- ja osa-aikainen kirjastovirkailija / Dimitrova Tanya, 27.04.2021
§ 4 Määrä- ja osa-aikainen kirjastotyöntekijä / Serdijn Mari, 27.04.2021
§ 5 Opetushallinnon kurssi / Väyrynen Titta, 27.04.2021
§ 6 Oppisopimus / Kuitunen Janna, 03.05.2021
§ 7 Opinto-ohjaajan viransijaisuus / Ahokas Hanna-Maria, 05.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 23.04.2021-17.05.2021 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.