Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt

KNGDno-2021-197

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa työssään noin 40 varhaiskasvatuksen ammattilaista apunaan oman toimensa ohella työskentelevä päiväkodin varajohtaja. Kuluneina vuosina johtamisresurssi on osoittautunut liian niukaksi sekä suhteessa henkilöstömäärään että yksiköiden ja alayksiköiden määrään. Näin ollen on perusteltua esittää, että päiväkodin varajohtajan tehtävän tilalle perustettaisiin oman toimen ohella hoidettava varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan tehtävä. Kyseisessä tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten tehtävä edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä virkasuhdetta. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.