Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Varhaiskasvatuksen henkilöstörekrytoinnit toimintakaudeksi 2021 – 2022

KNGDno-2021-197

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatukseen on saatu valtionerityisavustus määräaikaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamiseksi toimintakaudeksi 2021 - 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää määräaikaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytoinnin toimintakaudeksi 2021 - 2022 ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Määräaikaisuuden perusteena on hanketyö. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmän ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä varhaiskasvatusjohtajan tekemään rekrytoinnin edellyttämät päätökset.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi edustajikseen haastatteluryhmään Simo Hokkasen, Kaija Koskisen ja Hanna Eskelisen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö edellyttää lapsien ja hoitajien määrän suhteuttamista siten, että lainsäädännössä määritelty henkilöstön määrä suhteessa lapsiin toteutuu ja kunnassa tarpeellinen varhaiskasvatus eri muodoissaan toteutuu.

Varhaiskasvatukseen on tarpeen rekrytoida 1.8.2021 alkaen toimintakaudelle 2021 - 2022 yksi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi tarvitaan yksi määrä- ja osa-aikainen varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2021 alkaen toimintakaudeksi 2021 - 2022 sekä kaksi määräaikaista omissa kodeissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa 1.8.2021 alkaen toimintakaudeksi 2021 - 2022. Edellä mainittujen työsuhteiden määräaikaisuuden peruste on kunnan jatkuvasti aleva syntyneiden lasten määrä.

Varhaiskasvatukseen tarvitaan myös toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yksi täydessä työajassa toimiva päiväkotiavustaja sekä yksi ryhmäperhepäivähoitaja. Ryhmäperhepäivähoitajan tarve perustuu vakanssimuutokseen yhden ryhmäperhepäivähoitajan siirtyessä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Lisäksi tarvitaan yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen ja nimeää edustajansa haastatteluryhmään sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja varhaiskasvatusjohtajaa toteuttamaan rekrytoinnin sekä tekemään asiaan kuuluvat päätökset ennen seuraavan toimintakaudxen alkamista 1.8.2021 mennessä.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi edustajikseen haastatteluryhmään Hanna Eskelisen ja Simo Hokkasen sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan toteuttamaan rekrytoinnin sekä tekemään asiaan kuuluvat päätökset ennen seuraavan toimintakaudxen alkamista 1.8.2021 mennessä.