Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 lukien

KNGDno-2021-152

Valmistelija

  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Maksujen määräytymisen perusteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Tulorajat

Perheen           Tuloraja €/kk                  Maksu alkaen 27 €              Maksu 288€, jos tulot   
koko                                                          tulot vähintään                      enemmän kuin

hlö  

 1.8.2020    

    1.8.2021       

  1.8.2020       

 1.8.2021      

    1.8.2020     

   1.8.2021

  2        

 2 136

   2 798

   2 388

 3 050

    4 823

   5 485

  3

 2 756

   3 610

   3 008

 3 862

    5 443

   6 297

  4

 3 129

   4 099

   3 381

 4 351

    5 816

   6 786

  5

 3 502

   4 588

   3 754

 4 840

    6 189

   7 275

  6

 3 874

   5 075

   4 126

 5 327

    6 561

   7 762

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy uudet varhaiskasvatuksen maksut otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.