Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.

KNGDno-2021-188

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimi on hakenut Opetus- ja kulttuuriministerioltä avustusta, jolla edistetään lasten ja nuorten edellytyksiä sekä ymmärrystä, taitoja ja osaamista medialukutaidossa, tvt-taidoissa sekä ohjelmointitaidoissa. Avustuksella tuetaan lisäksi Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa ja pilotointia esi- ja perusopetuksessa. Kangasniemen kunnalle on myönnetty 50 000 euroa käytettäväksi edellä kuvattuun toimintaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrää luokanopettaja Pasi Vahvaselän toteuttamaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistä hanketta lasten ja nuorten digitaalisten taitojen edistämiseksi lukuvuonna 2021 - 2022 ja velvoittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajaa rekrytoimaan Pasi Vahvaselältä määräaikaisesti vapautuvaan luokanopettajan tehtävään sijaisen lukuvoden 2021 - 2022 työajaksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.