Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vakanssimuutos varhaiskasvatuksessa

KNGDno-2017-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.3.2021 esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen. Vakanssiluettelon päätettiin päivittää hallintosääntöä käsittelevän pykälän kohdan 4. ja 5. poistamisesta aiheutuneet muutokset. Kunnanhallitus kokoontuu 22.3.2021 ennen valtuuston kokousta käsittelemään poistamisesta aiheutuneet muutokset, joten kunnanvaltuustolle lähetetään päivitetty vakanssiluettelo heti hallituksen kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Lopullinen päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksessa on tarpeen muuttaa yksi ryhmäperhepäivähoitajan vakanssi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi 1.8.2021 alkaen. Vakanssimuutos kohdistuu Pirkko Luhangon työsopimussuhteiseen tehtävään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta muuttaa Pirkko Luhangon ryhmäperhepäivähoitajan vakanssin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.