Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Tiedoksisaatettavat

KNGDno-2021-198

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut varhaiskasvatuksen toimintaa henkilömitoituksen osalta helmikuussa 2021 ja lähettänyt asiasta raportin tiedoksi varhaiskasvatuksen järjestäjälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee Itä-Suomen aluehallintoviraston raportin tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.