Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lukion opetussuunnitelma

KNGDno-2021-226

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen lukiossa on valmisteltu opetushallituksen ohjeiden mukaisesti uusi opetussuunnitelma, joka on otettava käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen lukion uuden opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.