Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 LISÄPYKÄLÄ: MLL:n lastenhoitopalvelu (lisäpykälä)

KNGDno-2021-502

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

MLL:n Järvi-Suomen piiri on ottanut yhteyttä lastenhoitopalvelun järjestämiseksi Kangasniemellä tammikuusta 2022 alkaen. MLL tarjoaa lastenhoitopalvelun järjestämistä noin 1500 euron vuosittaista korvausta vastaan siten, että palvelu liittyisi edelleen maakunnalliseen perhekeskustoimintaan ja olisi osa siihen liittyviä Kangasniemellä lapsiperheille suunnattuja palveluja. Toiminnalla olisi alueen väestöä hyödyttäviä kerrannaisvaikutuksia useille eri ikäryhmille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta velvoittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan asian valmistelua siten, että asia tulee päätettäväksi ennen vuoden 2022 talousarviovalmistelun valmistumista. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.