Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokouksen työjärjestystä päätettiin muuttaa niin että § 69 käsitellään ennen § 68.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.