Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Esiluokanopettajan irtisanoutuminen

KNGDno-2021-473

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Esiluokanopettaja  Leena Marttinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa esiluokanopettajan virasta 11.7.2021, ja asia on saatettu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.