Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Eron myöntäminen esiluokanopettajan virasta

KNGDno-2021-473

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Leena Marttinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa esiluokanopettajan virasta 12.7.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Leena Marttiselle eron esiluokanopettajan virasta 12.7.2021 alkaen ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan käynnistämään esiluokanopettajan rekrytoinnin sekä nimeää edustajansa haastatteluryhmään.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myönsi Leena Marttiselle eron esiluokanopettajan virasta 12.7.2021 alkaen ja valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan käynnistämään esiluokanopettajan rekrytoinnin sekä nimesi edustajikseen haastatteluryhmään Hanna Eskelisen ja Simo Hokkasen.

Tiedoksi

Leena Marttinen, palkanlaskenta