Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Aluehallintoviraston selvitys- ja lausuntopyyntö ISAVI/8726/2020

KNGDno-2021-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta sekä asiaan liittyviltä viranhaltijoilta ja työntekijöiltä selvitystä ja lausuntoa varhaiskasvatuksen yksikön toteuttamaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan littyen, koska toimintaan osallistuvan lapsen huoltaja on tehnyt yksikön toiminnasta kantelun. Asiaan liittyvät asiakirjat on oheistettu liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Simo Hokkanen, simo.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan asiaa koskevan selvityksen ja lausunnon sekä lähettää sen ja muut asiaan liittyvät lausunnot edelleen Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä osallisuusjäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuusjääviyden perusteella. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Mika Huovinen

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta sekä asiaan liittyviltä viranhaltijoilta ja työntekijöiltä selvitystä ja lausuntoa varhaiskasvatuksen yksikön toteuttamaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan littyen, koska toimintaan osallistuvan lapsen huoltaja on tehnyt yksikön toiminnasta on kantelun. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.2.2021 § 18 ja lähettänyt pyydetyt asiakirjat aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto on käsitellyt asian ja antanut siitä päätöksen 30.4.2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä osallisuusjäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Mika Huovinen