Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Alakoulujen rehtorin viran hoitaminen

KNGDno-2021-207

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtori Mikko Nislinille on myönnetty ero virastaan 1.6.2021 alkaen ja rehtorin virka on parhaillaan haettavana siten, että tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen. Ennen paikan täyttämistä on avoinna oleva rehtorin virka hoidettava aikavälillä 1.6. - 31.7.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina määräaikaisesti oman toimensa ohella 31.7.2021 saakka. Koska järjestely toteutetaan oman toimen ohella, Tarja Lahikainen-Kiuru toimii vararehtorina ja kouluvastaavana 31.7.2021 saakka ja Titta Väyrynen toimii koulukohtaista lisää saavana luokanpettajana Beckerin koulussa 31.7.2021 saakka.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, 
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä 
hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina oman toimensa ohella (Sivla 25.09.2020 § 80).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Mika Huovinen