Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 120 Kohdeavustus / N.J., 21.12.2022
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 1 Määrä- ja osa-aikainen koulunkäynninohjaaja / H.M., 09.01.2023
§ 55 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / T.T., 20.12.2022
§ 56 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / K.R., 20.12.2022
§ 57 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / M.S., 20.12.2022
§ 58 Määrä- ja osa-aikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / K.A., 20.12.2022
§ 59 Määräaikainen päiväkotiavustaja / H.V., 20.12.2022
§ 60 Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja / K.N., 20.12.2022
§ 61 Osa- ja määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja / Y.A., 20.12.2022
§ 62 Määräaikainen päiväkotihuoltaja / L.K., 20.12.2022
§ 63 Määräaikainen laaja-alainen erityisopettaja / L.P., 21.12.2022
Yleispäätös:
§ 9 Kangasniemen lukion lukuvuosisuunnitelma 2022–2023, 21.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 16.12.2022-16.01.2023 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.