Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Varhaiskasvatuksen johtajan viran täyttäminen

KNGDno-2022-410

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on myöntänyt kokouksessaan 18.11.2022 (§ 124) varhaiskasvatuksen johtajalle eron virastaan 1.12.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. Koska aikataulu oli nopea, sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan täyttämään avoimeksi jäävän varhaiskasvatuksen johtajan viran määräaikaisesti 1.12.2022 - 30.4.2023 väliseksi ajaksi sekä käynnistämään uuden varhaiskasvatuksen johtajan rekrytoimisen siten, että uusi henkilö voisi aloittaa tehtävässä viimeistään 1.3.2023. Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävä on ollut haettavana 12.12.2022 - 1.1.2023, ja hakuaikana saapui yksi hakemus. Hakija haastatellaan kuluvan viikon aikana ja asia tuodaan lautakunnan päättetäväksi 20.1.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Varhaiskasvatuksen johtajan virkaa ainoana hakenut Eeva Blomberg täyttää pääosin hakuilmoituksessa asetetut ehdot, mutta hänellä ei ole vielä työelämässä hankittua johtamiskokemusta. Koska hakijalla on kuitenkin johtamiskokemusta työelämän ulkopuolelta ja hänellä on jo useiden vuosien monipuolinen työkokemus varhaiskasvatuksen alalta, hänet on perusteltua nimittää virkaan varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla yhden vuoden määräajaksi siten, että määräaikainen viran hoito alkaa viimeistään ja 1.6.2023 ja päättyy viimeistään 31.5.2024.

Lisäksi lautakunta päättää, että tehtävään valittu henkilö voidaan nimittää virkaan pysyvästi ennen määräaikaisen virkasuhteen päättymistä kelpoisuusehtojen täyttyessä myös työelämässä hankitun johtamiskokemuksen osalta.

Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES mukaisesti, ja tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan tulee esittää nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöasiantuntija