Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 lukien

KNGDno-2023-11

Valmistelija

  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi
  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutetaan siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 1.3.2023 lähtien 33 prosenttia.

Päätös

Roope Pylvänäinen ja Tero Marttinen ilmoittivat esteellisyytensä intressijääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

Roope Pylvänäinen on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. 
Tosiasiallinen syy: Roope Pylvänäinen on asianosainen.

Tero Marttinen on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. 
Tosiasiallinen syy: Tero Marttinen on asianosainen.

Pykälä tarkastettiin kokouksen aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Roope Pylvänäinen, Tero Marttinen

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja, johdon sihteeri, palvelusuunnittelija