Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tiedoksi saatettavat asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sille tuodut tiedoksi saatettavat asiat.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:

  • Työhyvinvointikyselyn purkutilaisuus 20.1.2023
  • Puulan Seutuopiston rehtorin irtisanoutuminen