Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvion käyttösuunnitelma

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 71 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Kangasniemen kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden käyttötaloussuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointitoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 esityslistan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, kirjaston johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, palvelusuunnittelija, talous- ja hankepäällikkö