Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sivistys- ja hyvinvointitoimen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2023

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat nimeävät laskujen hyväksyjät vuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointitoimen laskujen hyväksyjät vuodelle 2023 seuraavasti:

Lautakunta / tulosalue / tulosyksikkö

Hyväksyjä

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto

Mika Huovinen

Alakoulut

Joni Kääriäinen

Kangasniemen lukio ja Kankaisten koulu

Merja Mälkki

Varhaiskasvatus

Henna Forss

Kalliolan päiväkoti

Henna Forss

Kirjastotoimi                       

Sari Tulla

Liikuntatoimi                                   

Sari Tulla

Nuorisotoimi                                     

Sari Tulla

Kulttuuritoimi                        

Sari Tulla

Puulan seutuopisto

Mika Huovinen

Musiikkikoulutus

Mika Huovinen

Asiatarkastajia ovat: Marja-Leena Laitinen, Eija Valkonen, Tiina Äikäs, Markus Brandt, Irene Spännäri, Ulla Siiskonen, Marko Illi, Taru Koponen, Päivi Paappanen ja Johanna Järvensivu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, kirjaston johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja