Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien hankinta perusopetukseen ja toiselle asteelle 2023

KNGDno-2022-486

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Perusopetuksen ja toisen asteen oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien hankinnasta tehty sopimus umpeutuu 31.1.2023, joten lukuvuoden 2023–2024 osalta hankinnasta on tehtävä uusi päätös.

Perusopetuksen ja toisen asteen oppikirjoihin ja sähköisiin oppimateriaaleihin talousarviossa 2023 varattu summa ylittää kansallisen hankintojen kynnysarvon, joka on 60.000 euroa. Kangasniemen kunnan hankintaohjeen mukaan päätösvalta yli 60.000 euron hankinnoissa on lautakunnalla.

Tarjouspyyntö julkaistaan perusopetuksen ja toisen asteen oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien hankinnasta on julkaistu Cloudia-tarjouspalvelussa 22.12.2022 ja tarjoukset on pyydetty jättämään 15.1.2023 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kilpailuttanut kunnan esi- ja perusopetukselle sekä toiselle asteelle hankittavat oppikirjat, muut kirjalliset oppimateriaalit sekä sähköiset oppimateriaalit lukuvuodelle 2023-2024 sekä optio lukuvuodelle 2024-2025. Kilpailutus tehtiin avoimena menettelynä eikä osatarjouksia sallittu. Tarjouspyyntö (428054) julkaistiin Hilmassa 22.12.2022. Viimeinen tarjouksen jättöpäivä oli 15.1.2022.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: Kirjavälitys Oy:ltä ja Suomen kirjastopalvelu Oy:ltä. Molemmat tarjoukset ovat kelvollisia.

Tarjouksen vertailussa käytettiin seuraavia pisteytysperiaatteita: Painetut oppimateriaalit: - sama tarjous: 0,85 pistettä molemmille tarjoajille - korkeampi alennusprosentti: 0,85 pistettä korkeamman alennusprosentin antaneelle - matalampi alennusprosentti: 0 pistettä matalamman alennusprosentin antaneelle.  Sähköiset oppimateriaalit: - sama tarjous: 0,15 pistettä molemmille tarjoajille - korkeampi alennusprosentti: 0,15 pistettä korkeamman alennusprosentin antaneelle - matalampi alennusprosentti: 0 pistettä matalamman alennusprosentin antaneelle. Kokonaisedullisimman tarjouksen teki Suomen kirjastopalvelut Oy.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee perusopetuksen ja toisen asteen oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien toimittajaksi lukuvuodeksi 2023 - 2024 Suomen kirjastopalvelut Oy:n.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteeri, palvelusuunnittelija, talous- ja hankepäällikkö