Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Oikaisuvaatimus / Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätöksen 29.11.2022 § 108

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24