Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

 

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen seuraavat muut esille tulleet asiat.

  • Menneitten sukupolvien muistoksi veistos-asian tilannekatsaus