Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Lukion opetussuunnitelman päivittäminen

KNGDno-2021-226

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Opetushallitus on ohjeistanut oppilaitoksia ja opetuksen järjestäjiä päivittämään opetussuunnitelmia mm. kurinpitotoimien osalta. Kangasniemen lukion kehittämisryhmä on päivittänyt syyskauden aikana opetussuunnitelmaa Opetushallituksen muutosmääräysten mukaisesti. Päivitetty opetussuunnitelma on oheistettu esityslistan liitteeksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen lukion päivitetyn opetussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtori, koulusihteeri, palvelusuunnittelija