Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 LISÄPYKÄLÄ: Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos / Beckerin koulun 4A-luokka (lisäpykälä)

KNGDno-2022-405

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Beckerin koulun 4A-luokka on yökoulussa teemalla Yö kirjastossa 10.2.–11.2.2023. Yökoululla on tarkoitus korvata koulupäivä 6.4.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Beckerin koulun 4A -luokan yökoulusuunnitelman ja sen aiheuttaman muutoksen lukuvuoden työajassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtori, palvelusuunnittelija