Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2023 Kangasniemellä

KNGDno-2023-8

Valmistelija

  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (2022-2025) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12-13§ (Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset) mukaan vähintään Suomen kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.

Suomen Kuntaliitto suosittaa kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvausten tarkistamista vuodelle 2023 Yleiskirjeen 14/2022 mukaisesti. Kuntaliitto on keskustellut asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Vuoden 2023 hinnat korotetaan vuoden 2022 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen kunnallisessa perhepäivähoidossa käytetään Suomen kuntaliiton Yleiskirjeen 14/2022 suosituksen mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia vuonna 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja