Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Koulujen lukuvuoden 2023–2024 työajat

KNGDno-2023-5

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kouluilta on pyydetty näkemyksiä tulevan lukuvuoden 2023–2024 työajoista. Taustamateriaalina on käytetty Mikkelin kaupungin hyväksymiä lukuvuoden 2023–2024 työaikoja. 

Saadun palautteen pohjalta tehty ehdotus lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajoiksi on seuraava: Syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2023 ja päättyy perjantaina 22.12.2023. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2024 ja päättyy lauantaina 1.6.2024. Syysloma sijoittuu viikolle 42 ja talviloma viikolle 9. Asiaa koskeva tiedosto on oheistettu liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset koulujen työajat lukuvuodelle 2023–2024. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteeri, palvelusuunnittelija