Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos:

Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 19 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos / Beckerin koulun 4A-luokka käsiteltiin ennen § 18 Muut asiat.