Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kankaisten yläkoulun oppilaiden reklamaatio

KNGDno-2022-490

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kankaisten yläkoulun oppilaat ovat lähestyneet sivistys- ja hyvinvointijohtajaa, yläkoulun ja lukion rehtoria se sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa liitteenä olevalla kirjeellä. Liite on salassapidettävä JulkL 24 § kohdan 23 mukaisesti. Kirjeessä oppilaat toivovat opetustavan muutosta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Susanna Pirttiaho, susanna.pirttiaho.lh@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, 
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä 
hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on asianosainen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee Kankaisten yläkoulun oppilaiden kirjeen tiedoksi. Lautakunta toteaa, että kirje on osoitettu myös työntekijän lähiesimiehelle, jonka tehtävä on käsitellä asia työntekijän kanssa.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen tekstiä muutettiin viimeisen virkkeen osalta. 

Sivistys ja- hyvinvointilautakunta merkitsi Kankaisten yläkoulun oppilaiden kirjeen tiedoksi. Lautakunta totesi, että kirje on osoitettu myös työntekijän lähiesimiehelle, jonka tehtävänä on käsitellä asia yhdessä työntekijän ja oppilaiden kanssa. 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Mika Huovinen

Tiedoksi

sivistys- ja hyvinvointijohtaja, yläkoulun ja lukion rehtori, asianosainen