Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen / lukuvuosi 2023–2024

KNGDno-2022-447

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Oppilaan koulupaikka määräytyy perusopetuslain § 6 mukaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun.

Kangasniemen kunnassa ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen tapahtuu 5.2.2023 mennessä Wilma-ohjelman kautta.

Esikouluun ja kouluun ilmoittautumiskuulutus on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen kunnan esi- ja perusopetuksen ilmoittautumisjärjestelyt keväällä 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija