Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 20.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Eron myöntäminen liikunnan lehtorin virasta

KNGDno-2023-10

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liikunnan lehtori Lauri Hietalahti on ilmoittanut 2.1.2023 sähköpostitse irtisanoutuvansa virastaan (vakanssinumero 220077). Ilmoitus on oheistettu esityslistan liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Lauri Hietalahdelle eron liikunnan lehtorin virasta 1.2.2023 alkaen ja päättää käynnistää prosessin liikunnan lehtorin viran täyttämiseksi. Koska aikataulu on nopea sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että tehtävän vakituiseksi täyttämiseksi haetaan täyttölupa, että tehtävä täytetään hakuprosessin ajaksi määräaikaisesti ja että tehtävä pyritään täyttämään vakituisesti 1.4.2023 alkaen. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimeää edustajansa haastatteluryhmään.

Päätös

Lautakunta valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään edustajakseen Roope Pylvänäisen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Hietalahti, yläkoulun ja lukion rehtori, koulusihteeri, henkilöstöasiantuntija